طراحی سایت

تماس با ما

بیش از 8 سال است که رسانۀ آقای طرح در حوزۀ فناوری‌های دیجیتال فعالیت می‌کند. تجربۀ این سال‌ها به ما نشان داده است که رسانه‌های دیجیتال می‌توانند نقشی کلیدی در افزایش کیفیت زندگی همۀ ما ایرانی‌ها ایفا کنند. دقیقاً همین نگاه بود که باعث شد ما وارد عرصۀ بازاریابی دیجیتال شویم. به این امید که بتوانیم نقشی کوچک در بهبود و توسعۀ رسانه‌های دیجیتال فارسی داشته باشیم.

در ارتباط باشید

سعی می‌کنیم قدر تک تک لحظاتی که در کنار هم هستیم را به خوبی بدانیم.

تماس بگیرید
نام و نام خانوادگی(ضروری)